KONTAKT

Administration / frakt: Eva Kastell
Verkstad /reservdelar: Göran Kastell

Kastells Bil & Lantbrukservice
Lastad 127
S-311 93 Långås
Sweden

Tel/fax. +46 346 930 17
Mob. 070-34 789 34

goran.kastell@falkenberg.mail.telia.com

Göran Kastell
Göran Kastell
Verkstaden